Pob cofnod gan awel_admin

“Help Awel Aman Tawe make a Zero Carbon future come true!” says C.A.T.’s Paul Allen

Paul Allen wind power

Paul Allen, Coordinator of the Centre for Alternative Technology’s Zero Carbon Britain project, is encouraging people to invest in wind power.

“Awel Aman Tawe’s community energy share issue is just the sort of thing that people everywhere should be doing,” he told us. “Not only would this project help to build a Zero Carbon Wales, but it’s a fantastic way to generate income for yourself and to support community in need of regeneration.

“Renewable energy is clean and safe. The wind turbines have huge support, and will be owned by the community, which means that the community will feel the benefit of the income brought in from the sale of the electricity. I know the people behind the project, and that they have been dedicated to it for many years. Help them make a Zero Carbon future come true!”

To invest, just click the link on our home page and fill out the form.

Gillian Clarke, Bardd Cenedlaethol Cymru yn buddsoddi mewn Cydweiynni gwynt yn y gymuned

Gillian Clarke, Bardd Cenedlaethol Cymru
Gillian Clarke, Bardd Cenedlaethol Cymru yn buddsoddi mewn Cydweiynni gwynt yn y gymuned, Awel co-op

“Mae barddoniaeth a chariad at y ddaear yn angerdd cyfun i mi,” ysgrifenna Gillian Clarke, Bardd Cenedlaethol Cymru, cefnogwr diweddaraf Awel Co-op, cynllun  ynni gwynt yn y gymuned yn Ne Cymru, “cerddi serch i’r ddaear yw fy ngherddi.”

Yn ei chefnogaeth at ddau gynllun tyrbin Awel Co-op ar Fynydd y Gwrhyd, dyweda “dyma’r ffordd y dylai cynhyrchu pŵer gael ei wneud, fesul pentref, fesul cymuned, tyrbinau dŵr, tyrbinau gwynt, gyda’r holl elw yn mynd yn ôl i’r bobl. Mae’r cynllun hwn sy’n eiddo i’r gymuned, yn seiliedig ar egwyddorion cynaliadwy yn un i’w gefnogi”, ymbilia, ac fel un o Hyrwyddwyr Gwyrdd Cymru nid yw’n ddieithryn i gynaladwyedd.

Mae Emily Hinshelwood a redodd raglen Celfyddydau a Newid Hinsawdd Awel Aman Tawe am bedair blynedd yn falch iawn o glywed fod Gillian yn cefnogi’r cynllun. “Bu i Gillian feirniadu un o’n cystadlaethau barddoniaeth newid yn yr hinsawdd. Mae hi’n fardd o grefft anhygoel, ac mae’n mynegi empathi at y ddaear sy’n cyrraedd rhannau nad oes modd i ystadegau eu cyrraedd.”

“Mae bywyd a chelfyddyd yn rhywbeth sengl”, dywedodd Gillian yn noson wobrwyo Awel Aman Tawe, “mae’r hyn rydym yn ei greu i’w rannu, ein penderfyniadau artistig a moesol. ”Mae Awel Coop yn cytuno gyda’r safbwynt hwn, harneisio adnoddau’r ddaear mewn modd cynaliadwy, a bwydo’r holl elw yn ôl i’r gymuned leol. “Drwy fuddsoddi yn ein hynni gwynt yn y gymuned”, dyweda Emily, “gall rhywun gefnogi’r greadigaeth hon a rennir – y gerdd serch hon i’r ddaear.”

Mae’r Cynnig Rhannu yn dal ar agor a gall unigolion dalu drwy drosglwyddiad banc hyd at hanner nos ar 26 Tachwedd. Bydd hyn yn galluogi buddsoddwyr i hawlio gostyngiad yn y dreth bresennol cyn iddo gael ei dynnu yn ôl gan y llywodraeth.

I gael gwybod rhagor ac i ymgeisio ewch i www.awel.coop

Manylion Pellach:

Bydd y ddau dyrbin yn cynhyrchu ynni glân, ac yn bwydo holl enillion yn ôl i brosiectau cymunedol.

Mae hwn yn gyfle i fod yn berchen ar ychydig o bŵer gwynt Cymru, gweithredu ar newid hinsawdd a chael arian yn ôl ar eich buddsoddiad. Mae’r prosiect wedi’i ddatblygu gan Awel Aman Tawe, sef elusen leol. Mae caniatâd cynllunio llawn mewn lle ar gyfer dau dyrbin, gan wneud cyfanswm o 4.7 MW ar Fynydd y Gwrhyd, rhyw 20 milltir i’r gogledd o Abertawe.

Mae £342k wedi cael ei fuddsoddi yn barod ledled y DU ers y lansiwyd y Cynnig Cyfranddaliadau yr wythnos ddiwethaf.

Mae cyfnod 5 diwrnod ar ôl ar gyfer y Cynnig hwn. Mae’r Cynnig Cyfranddaliadau ar agor tan Dachwedd 26dd 2015 drwy drosglwyddiad BACs. Bydd hyn yn galluogi buddsoddwyr i hawlio gostyngiad treth presennol cyn y caiff ei dynnu’n ôl gan y llywodraeth: 

  • Oherwydd y cyfnod amser, rydym yn dyrannu Cyfranddaliadau ar sail cyntaf i’r felin
  • Cyfranddaliadau ar gael o £50
  • 7% o Gyfradd Cyfnewid Rhagamcanol (11.5% gyda ostyngiad treth Cynllun Buddsoddi mewn Mentrau)

Cliciwch yma i lawrlwytho eich Dogfen a Ffurflen Gais Cynnig Cyfranddaliadau.

Rwy’n gobeithio yr ystyriwch ymuno â ni,

Gyda dymuniadau gorau,

Dan McCallum, Awel Co-op

Building a wind turbine bolt by bolt

Gwylanwydd Gannets“The yearning of the screw” – a special post by guest writer Janet Teal Daniel

Ieuan Rhys Daniel (who painted these pictures) and I have been involved with Awel Aman Tawe for the past six years, inspired by the drive and enthusiasm of two of its founders, Emily Hinshelwood and Dan McCallum.

I first got involved with Emily through Pontardawe Script Café and community plays about climate change and community action:- ‘Nine meals from Anarchy,’ ‘Conscious Oil’ and ‘Fall Out 84’.

It is my belief that when you meet individuals who inspire you (it doesn’t happen very often!) through their commitment, beliefs and actions, they’re really worth supporting.

So when we held our art and poetry joint exhibition called ,’Sorry I don’t eat Fish,’ celebrating nature and raising awareness about climate change at the Roald Dahl Gallery in Cardiff Bay, we donated the proceeds of profits from sales of Rhys’ paintings to Awel Aman Tawe. The amount was just about enough to pay for one screw and bolt in one turbine! Last year we were pleased to invest a bit more in Egni – Awel’s sister community solar energy co-op. Not sure how many screws we contributed to on one solar panel, but to Em and Dan it’s not the amount of money you give, it’s the support it represents that’s important.

The couple and their colleagues at Awel Aman Tawe have spent the last two decades trying to get planning for a community wind farm – just two turbines that will generate electricity in the Aman/Swansea Valleys in West Wales – an area devastated by the decline of the coal industry. As they’ve jumped through and over all the hoops and hurdles and finally got planning permission, the Government has reneged on their commitment to offer tax relief to community groups investing in renewable energy.

So, Awel Aman Tawe have fast forwarded their plans in order to be able to attract investors who believe renewable energy is an important component of action against climate change, who want to get a good yiePembrokeshire Landscapeld on their funds (7%) or who want to support a Welsh community that is struggling.

After the hopes and failures of the Climate Change Summit in Copenhagen many people felt despair. We attended workshops based on the work of American eco-psychologist, Joanna Macy, an environmental activist.

They explored how we can empower ourselves as individuals and communities by understanding the inter-connectedness of all beings and our relationship to the land.

The forthcoming UN Summit on Climate Change looms ahead and if you feel like us that it is probably the most important issue for the future of our planet, buying a screw in a community wind farm may not change the world on its own, but one screw and one bolt at a time surely is a good start.”

Pictures by Ieuan Rhys Daniel

(top: “Gwylanwydd/Gannets”, bottom: “Pembrokeshire Landscape”)
See www.ieuanrhysdaniel.tumblr.com
http://janetdaniel-writer.blogspot.com

Mae Paul Thorburn, enw chwedlonol o fyd rygbi Cymru, yn rhoi hwb Anferthol i Gynnig Cyfranddaliadau cydweithfa wynt.

Paul Thorburn rugby playerMae Paul Thorburn, cyn gapten tîm rygbi Cymru wedi annog pobl Cymru, a thu hwnt, i fynd y tu ôl i gydweithfa wynt gymunedol Awel. Dywed Paul: “Mae hon yn ffordd ffantastig a chydweithredol o weithredu ar newid hinsawdd cyn cynhadledd y CU ym Mharis. Gall unrhyw un dalu cyfranddaliad gan felly bod yn aelod o’r gydweithfa. Un aelod, un bleidlais. Mae’n gyfle i rannu perchnogaeth o wynt Cymru.

Rwyf wedi dilyn y prosiect hwn dros y blynyddoedd ac wedi ysgrifennu i gefnogi eu cais cynllunio yn y dyfodol. Gwn pa mor benderfynol yw’r rhain. Rwy’n gefnogwr mawr o brosiectau ynni cymunedol. Rwy’n edrych ymlaen i weld y tyrbinau’n troi uwchben Cymoedd Tawe a Nedd.

Cynorthwyodd ynni gwynt rhai o fy ymgeision o gicio goliau ar y cae. Mae gweld y manteision wedi dychwelyd i’r gymuned leol gan yr adnodd hwn yn anhygoel.”

Dywedodd Dan McCallum o Awel: “Rydym yn falch o dderbyn cefnogaeth Paul. Ni all neb anghofio y gic Anferthol honno fel y disgrifiwyd gan sylwebaeth Bill McClaren. Mae’n eiliad eiconig i rygbi Cymru. Mae Paul yn gyfan gwbl ymroddedig i’w gymuned leol. Mae wedi bod yn un o’n cefnogwyr hirhoedlog. Nawr ein bod angen cyhoeddusrwydd ar gyfer ein Cynnig Cyfranddaliadau cydweithredol, mae’n garedig iawn wedi cytuno i roi ei enw arno. Rydym eisiau Cymru i arwain ar fynd i’r afael â newid hinsawdd. Trwy ymuno â’n cydweithfa wynt, gall unrhyw un yng Nghymru, neu thu hwnt, fod yn rhan o’r ymdrech honno. Ewch i  www.awel.coop i wybod mwy.”

Manylion Pellach:

Bydd y ddau dyrbin yn cynhyrchu ynni glân, ac yn bwydo holl enillion yn ôl i brosiectau cymunedol.

Mae hwn yn gyfle i fod yn berchen ar ychydig o bŵer gwynt Cymru, gweithredu ar newid hinsawdd a chael arian yn ôl ar eich buddsoddiad. Mae’r prosiect wedi’i ddatblygu gan Awel Aman Tawe, sef elusen leol. Mae caniatâd cynllunio llawn mewn lle ar gyfer dau dyrbin, gan wneud cyfanswm o 4.7 MW ar Fynydd y Gwrhyd, rhyw 20 milltir i’r gogledd o Abertawe.

Mae £121k wedi cael ei fuddsoddi yn barod ledled y DU ers y lansiwyd y Cynnig Cyfranddaliadau yr wythnos ddiwethaf.

Mae cyfnod saith diwrnod ar ôl ar gyfer y Cynnig hwn. Mae’r Cynnig Cyfranddaliadau ar agor tan Dachwedd 23ain 2015. Bydd hyn yn galluogi buddsoddwyr i hawlio gostyngiad treth presennol cyn y caiff ei dynnu’n ôl gan y llywodraeth:

·         Oherwydd y cyfnod amser, rydym yn dyrannu Cyfranddaliadau ar sail cyntaf i’r felin

·         Cyfranddaliadau ar gael o £50

·         Cyfradd gyfnewid rhagamcanol o 7% (11.5% gyda gostyngiad treth Cynllun Buddsoddiad Menter)

·         Cefnogi swyddi lleol

“Get behind Awel community co-op Share Offer” says Assembly Member Jenny

Welsh Assembly Member Jenny RathboneAssembly Member, Jenny Rathbone, has urged Welsh people to get behind Awel community co-op Share Offer. Jenny says “This is a fantastic, co-operative way of taking action on climate change in the run up to the UN conference in Paris.

“Awel Co-op is a significant £7.5 million project which is going to lever significant external funding into the Welsh economy. Construction is planned to start in March next year. Now, the Welsh people have the chance to own it, and ensure that all profits go into other renewable and fuel poverty projects via the charity, Awel Aman Tawe.

“I was also delighted to see that Bridgend contractors, Raymond Brown Construction, have won the contract to build the wind farm. Great news for Welsh jobs.”

The two turbines will generate clean energy, and feed all profits back into community projects. The 4.7MW site is on Mynydd y Gwrhyd about 20 miles north of Swansea.

Dan McCallum, who has led the project since it started in 1998 said, “Jenny has been a great supporter of community energy in Wales. We need our politicians to back Welsh-based community energy projects if we are to revive the great tradition of co-operative action in Wales. We also want to make sure Welsh money stays in Wales rather than going to the Chancellor – the only way to do that is to buy co-op shares before November 23rd before he takes away EIS tax relief from community energy projects. We’ve already received £49,000 of investment which is fantastic. But we want to get a minimum of £150k. Investors can claim a 50% tax break.

“We have a track record of delivering this kind of project. The same team put together the Egni solar scheme which raised £171k from a co-op share offer and installed 119kw of pv on 5 community buildings.

“We’d like to acknowledge the funders who’ve helped develop the community wind farm project with us – Welsh Government’s Ynni’r Fro programme and the Robert Owen Community Energy Fund which has been backed by Big Lottery.”

We’re finally getting it up!

 

It’s not been easy, and it’s not been quick. In fact it has had the longest development period for a windfarm in the history of mankind. But however frustrating that has been, it was never about speed.

It’s always been about social justice, a, local response to global warming. It always had to be a community windfarm – ploughing money into villages winded by the closure of the coal industry.

Certainly the challenges have made me question not just the world’s sanity, but my own sense of what I want out of life. Surely in the face of worsening climate change, it shouldn’t take seventeen years to build two turbines!

Awel Aman Tawe has become an icon of dogged determination. That has been possible through the overwhelming support from thousands of people. People we’d never have met if it hadn’t been for the windfarm. Loyal, funny, innovative, supportive, risk-taking, empathic people. Even people willing to take off their clothes for our naked renewable
energy calendar!

But in spite of all the ups and downs, the fundamental principles on which the project began hold true as much today as they did at the very start, when, having put the baby to bed, a few of us brainstormed our ideas for a community windfarm. That baby is now applying for uni.

It’s time to build a windfarm.

Please join us!

Awel Aman Tawe group photo

Rydym yn lansio ein Cynnig Cyfran o ddydd Llun 9 – 23 Tachwedd. Mae’r lansiad wedi ei symud ymlaen ar frys oherwydd penderfyniad ysgytiol y Llywodraeth i ddod â gostyngiad ar dreth i ben ar ynni adnewyddadwy cymunedol ar gyfer prosiectau sydd wedi’u dechrau ac offer a brynwyd ar ol 30 Tachwedd 2015.

Mae disgwyl i ni ddechrau adeiladu’r fferm wynt ym mis Mawrth 2016 a’i gwblhau erbyn diwedd Rhagfyr 2016. Mae’r tyrbinau gwynt Enercon wedi’u harchebu ac mae cwmni lleol, Raymond Bron Construction, wedi’i benodi i’w adeiladu.

Buddsoddwch mewn ynni glan a derbyniwch log o 7%

Rydym yn gyffrous iawn heddiw i fod yn lansio’r Cynnig Cyfran ar gyfer ein fferm wynt gymunedol www.awel.coop .  Hoffem eich gwahodd i fuddsoddi o gyn lleied â £50

Bydd y ddau dyrbin yn cynhyrchu ynni glân, ac yn bwydo’r elw yn ôl i brosiectau cymunedol.

Hwn fydd eich cyfle i fod berchen rhywfaint o bŵer gwynt yng Nghymru, cymryd camau ar newid hinsawdd a chael elw ar eich buddsoddiad. Datblygwyd y prosiect gan Awel Aman Tawe, elusen leol. Mae caniatâd cynllunio llawn yn ei le am ddau dyrbin fydd â chyfanswm o 4.7 MW ar Fynydd y Gwrhyd, tua 20 milltir i’r gogledd o Abertawe.

Mae’r Cynnig hwn ar gael am gyfnod o bythefnos. Mae’r Cynnig Cyfran ar agos nes 23 Tachwedd 2015. Bydd hyn yn galluogi buddsoddwyr i hawlio gostyngiad ar dreth gyfredol cyn iddo gael ei dynnu’n ol gan y llywodraeth:

  • Oherwydd yr amserlen, rydym yn dyrannu Cyfrannau ar sail y cyntaf i’r felin;
  • Mae cyfrannau ar gael o £50;
  • Cyfradd Elw Rhagamcannol o 7%;
  • Ein targed yw 500k – gallai’r £150k cyntaf fod yn gymwys am ostyngiad ar dreth SEIS (50%); ac unrhyw rai uwch hynny a allai fod yn gymwys am ostyngiad EIS (30%);
  • Cefnogi swyddi lleol.

Cliciwch yma i ddarllen ein Dogfen Cynnig Cyfran a’n Ffurflen Gais.

p.s. we are also promoting our friends at Carmarthenshire Energy who have a Share Offer open and keep an eye on Gower Power who have several exciting projects in development.