Awelog: Wythnos Chwech & Saith


Awelog logo Wythnos Chwech & Saith: Ar draws y Comin


Dod yn agosaf ac symud swyddfa’r safle

Cyrhaeddodd y tîm ar frig y caeau yn Perthigwynion, lledu y ffordd i Blaen Egel ac wedi dechrau gwneud eu ffordd ar draws y comin. Dyma fap yn dangos pa mor bell y maent wedi cyrraedd.

a golygfa o Fynydd Baran gyferbyn. Nawr gallwch weld y trac dirwyn ei ffordd i fyny i ben y mynydd.


Cyrraedd brig y caeau a sefydlu’r swyddfa safle. Cyrhaeddodd y tîm ben uchaf y caeau yn Perthigwynion lle mae’r ffordd bresennol. Symudon nhw swyddfa’r safle o’r Bellmouth i fyny i ben yma. Sylwch ar y bowser a gyflenwir gan Tony Gourlay (aelod o Awel) sy’n rhedeg Gourlay Bowser .


Lledu’r ffordd rhwng Perthigwynion & Blaen Egel Mae’r ffordd bresennol wedi cael ei ehangu i 4 medr i alluogi darpariaeth y tyrbinau.


Adeiladu’r llwybr ar draws y comin Bydd y trac ar draws y comin yn c.2 cilomedr i gyd. Mae’r tîm wedi cyrraedd tua hanner ffordd.

Dyma’r cyn ac ar ôl luniau ar ddechrau’r trac gyda rhai o’n hymwelwyr:

Maent yn cael eu sleisio i ffwrdd a storio’r dywarchen i sicrhau y gall y trac yn cael ei adfer i 3 medr o led yn dilyn cyflwyniad y tyrbinau.

Dyma le y maent wedi cyrraedd hyd yn hyn – mae’r fferm adfeiliedig yn y pellter (Fferm Pen Waun Uchaf) yn agos at leoliad Tyrbin 2.


Archaeoleg ac Ecoleg Briffiau Gwylio Hywel, ein harcheolegydd o Archaeoleg Cymru a Sian, ein hecolegydd o Amber Environmental Consulting, mae’r ddau wedi bod ar y safle yn cynnal golwg ar y gwaith a wnaed. Mae yna dros 30 o safleoedd archeolegol ar y Gwrhyd, yn cynnwys carneddau claddu o’r Oes Efydd a chwareli canoloesol. Mae Hywel yw gwirio nad yw’r rhain yn cael eu tarfu ac na fydd unrhyw beth pellach yn cael ei dadorchuddio gan y cloddwyr. Ymhellach i waith Sian gynharach yn y cynllun, mae hi’n parhau i fonitro am unrhyw ddifrod posibl i fywyd gwyllt.


Ymweliad y Democratiaid Rhyddfrydol Yn y cyfnod hyd at etholiadau’r Cynulliad, rydym wedi gwahodd yr holl ymgeiswyr gwleidyddol lleol i ymweld â’r safle. Dyma lun o Democratiaid Rhyddfrydol William Powell a Rosie Raison a ymwelodd yn ystod yr wythnos. William yw Cadeirydd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd Cynulliad Cenedlaethol. Y diwrnod canlynol lansiwyd eu Strategaeth Ynni Cymunedol gan ddefnyddio Awel fel cynllun enghreifftiol.


Paratoi cyflenwi Wnaeth Jamie, Peiriannydd ein Perchennog, cwrdd gyda chynghorwyr sir lleol, Arwyn Woolcock, Linda Williams a Linet Purcell, i drafod yr ymgynghoriad a gwybodaeth ardal lledaenu ynglŷn â darpariaeth y tyrbinau.


Ar y Bellmouth:

Mae’r safn yn cael ei darmacio nawr, ac mae’r swyddfa’r safle wedi symud hyd at Perthigwynion.


Ymwelodd rhai o aelodau co-op Awel y safle yn ystod yr wythnos:

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .