Awelog: Wythnosau Pedwar & Pump


Awelog logoWythnosau Pedwar & Pump: Parhau’r trac


Mwy trac a llawer o gyfarfodydd safle

Mae’r tîm wedi bod yn gweithio eu ffordd i fyny trwy’r caeau. Dyma’r map yn dangos pa mor bell y maent wedi cyrraedd.


Cyfarfod Cynnydd Cyntaf Cawsom ein Cyfarfod Cynnydd cyntaf yn swyddfeydd Awel Aman Tawe. Roedd hyn er mwyn trafod cynnydd y safle, gan wirio bod popeth sy’n digwydd ar amser a’u bod oll yn cyd-fynd gyda’n gilydd (amserlen Enercon i ddosbarthu’r tyrbinau, amserlen cysylltiad grid WPD a rhaglen adeiladu Raymond Brown).

Roedd hyn gyda: (o’r chwith i’r dde) Jaime (Quad Consult, dylunio peirianneg sifil), Jamie (ein Peiriannydd, Prospect gwynt), Mick (ein Harolygwr Safle, Prospect gwynt), Charlotte (Swyddog Datblygu Ynni Lleol, EST), Robert (Cydlynydd logisteg, Enercon), Andres (Peiriannydd, Enercon), Jurgen (Logisteg, Enercon), Steve (Rheolwr contract, Raymond Brown), Eirwyn (Rheolwr Trydanol, Power Systems), Tom (Swyddog Trydanol, Prospect gwynt) and Roger (Rheolwr safle, Raymond Brown).


Trafodaeth Treial Rhedeg  Cawsom gyfarfod gyda’r heddlu i drafod y treial a fydd yn digwydd yng nghanol mis Mehefin. Bydd ein prawf yn efelychu’r tyrbin ar lori yn teithio o Ddoc Abertawe i’r safle. Bydd ein profi’r llwybr a nodi unrhyw wrthrychau y mae angen i symud neu waith sydd angen ei wneud. O’r chwith i’r dde: Robert, Andres a Jurgen o Enercon; Kevin (Swyddog Heddlu), Justin (NPT Highways), Jamie and Sophie (Rheolwr Prosiect)  o Prospect gwynt a Charlotte (EST).


Cyfarfod gyda chyllidwyr Cawsom ymweliad safle â Steve(Banc Triodos), David (Llywodraeth Cymru) i edrych ar ddatblygiadau’r prosiect. Cymerodd Hywel (un o’n berchnogion tir) ni dros yn ei Land Rover i leoliad Tyrbin 1.


 

Ymweliad Enercon  A chawsom Ymweliad Safle gyda Enercon (ein cyflenwr tyrbin) i asesu torri a llenwi adran y trac.


Dyma ychydig o luniau o’r trac wrth iddynt symud i fyny trwy’r caeau. Yn benodol, y toriad a llenwi adran yn y rhan fwyaf serth y trac.


Ar y Bellmouth:

Mae’r ardal wedi ei thacluso i fyny ychydig cyn adleoli swyddfa’r safle. Unwaith y bydd y trac wedi symud ymlaen i fyny at y comin, bydd swyddfa’r safle yn cael ei hail-leoli ymhellach i fyny ar y mynydd a’r ardal y Bellmouth i ben.


Ymwelodd rhai aelodau Awel Coop y safle yn ystod yr wythnos:

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .