Llawrlwythau


Cydweithfa AwelY Fferm WyntY Tyrbin Enercon E82
Ehedwr
Dogfen cynnig rhannu Fferm Wynt Awel
Rheolau Cydweithfa Awel
Ffurflen Cais

Pwysig! Cyn cyflawni'r ffurflen hon, rhaid i chi:

  • Darllen y Ddogfen Cynnig Cyfranddaliadau cysylltiedig;
  • Cymryd sylw arbennig i’r Ffactorau Risg sydd eu trefnu yn y Ddogfen Cynnig;
  • Ystyried ble mae angen i chi cymryd cyngor ariannol neu gyngor arall ynglŷn â Thelerau ac Amodau’r Cynnig yn y Ddogfen Cynnig;
  • Darllen Rheolau Cydweithfa Awel.

Gallwch lawrlwytho’r ffurflen hon, ei llenwi a’i hanfon at info@awelamantawe.co.uk neu Awel, 76-78 Heol Gwilym, Cwmllynfell, Abertawe, SA9 2GN.
Dogfen Cyfrestru'r Awdurdod Ymddygiad Ariannol
Penderfyniad Cynllunio
Cymeradwyaeth am Diwygiad An-Faterol
Disgrifiad Technegol
Pwysau a Mesuriadau
Amodau Dylunio Cyffredinol