Llawrlwythau


Cydweithfa AwelY Fferm WyntY Tyrbin Enercon E82
Ehedwr
Dogfen cynnig rhannu Fferm Wynt Awel
Rheolau Cydweithfa Awel
Ffurflen Cais
Dogfen Cyfrestru'r Awdurdod Ymddygiad Ariannol
Penderfyniad Cynllunio
Cymeradwyaeth am Diwygiad An-Faterol
Disgrifiad Technegol
Pwysau a Mesuriadau
Amodau Dylunio Cyffredinol