Cwestiynau Cyffredin

Beth yw Cydweithfa Awel?
Beth yw’r elw ariannol?
Pryd a sut gallai dynnu fy arian allan?
Gall sefydliadau cymunedol neu fasnachol ymuno?
Pwy sy’n cynnal a chadw’r tyrbinau?
Beth sy’n digwydd os yw’r tyrbinau’n torri lawr?
Beth yw’r Tariff Bwydo i Mewn?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn ymwneud â’r prosiect nad ydynt wedi’u hateb yma neu yn y Ddogfen Cynnig Cyfranddaliadau, peidiwch ag oedi cyn cysylltu gyda ni.