Ymunwch ag Awel


Dan McCallumCroeso gan y Cadeirydd

Fe’ch gwahoddir i fuddsoddi yn Awel ac i fod yn berchen ar gyfran mewn Cydweithfa newydd yng Nghymru. Bydd y cynllun yn defnyddio gwyntoedd De Cymru i gynhyrchu trydan gan ddefnyddio technoleg adnewyddadwy.

Awel yw eich cyfle i fod yn berchen yn uniongyrchol ar gynhyrchiad gwynt yng Nghymru a chymryd camau yn ymwneud â newid hinsawdd. Rydym yn Gymdeithas er Budd y Gymuned a bydd ein prosiect yn berchen ar ddau dyrbin gwynt Enercon 2.35MW ar Fynydd Gwrhyd 20 milltir i’r gogledd o Abertawe, ac yn gweithredu’r rhain. Bydd y tyrbinau’n cynhyrchu ynni glân, carbon isel. Bydd elw yn cael ei ddefnyddio i gefnogi gwaith yr elusen leol, Awel Aman Tawe i fynd i’r afael â thlodi tanwydd a datblygu prosiectau ynni adnewyddadwy yn y gymuned.

Mae ein Dogfen Cynnig Rhannu yn rhoi’r wybodaeth yr ydych ei angen i helpu i benderfynu a p’un ai yw dod yn Aelod yn iawn i chi. Rydym yn gobeithio y byddwch yn penderfynu ymuno â ni a dod yn Aelod o Awel.

Dan McCallum, Cadeirydd, Awel


Pwysig! Cyn cyflawni'r ffurflen hon, rhaid i chi:

  • Darllen y Ddogfen Cynnig Cyfranddaliadau cysylltiedig;
  • Cymryd sylw arbennig i’r Ffactorau Risg sydd eu trefnu yn y Ddogfen Cynnig;
  • Ystyried ble mae angen i chi cymryd cyngor ariannol neu gyngor arall ynglŷn â Thelerau ac Amodau’r Cynnig yn y Ddogfen Cynnig;
  • Darllen Rheolau Cydweithfa Awel.

Gallwch lawrlwytho’r ffurflen hon, ei llenwi a’i hanfon at info@awelamantawe.co.uk neu Awel, 76-78 Heol Gwilym, Cwmllynfell, Abertawe, SA9 2GN.