Amdanom ni

Awel Aman Tawe group photo

Mae Awel yn Gymdeithas anibynnol a sefydlwyd ym mis Medi 2015 erbyn Awel Aman Tawe (AAT). Elusen ynni gymunedol yw AAT sy’n gweithio i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ar frig Cymoedd Abertawe ac Aman.

Mae AAT yn ganolog yn y gymuned, mae ei grŵp bychan o staff a grŵp o wirfoddolwyr gweithgar yn byw yn yr ardal, ac mae’n ymroddedig i warchod yr amgylchedd naturiol arbennig yn y gymdogaeth. Mae’n gweithio i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd ynni glân yn y frwydr yn erbyn newid hinsawdd trwy raglen wedi’i chynnal o wybodaeth, cyfathrebu ac ymgynghori ac, yn fwy diweddar, trwy ystod arloesol o weithgareddau celfyddydol perthnasol i newid hinsawdd sy’n aml yn cyrraedd pobl ar lefel ddyfnach. Mae ansawdd ei waith wedi’i gydnabod yn genedlaethol ac yn rhyngwladol gan nifer gynyddol o wobrau.

Awel yw enw masnachu Awel Cyfyngedig, cymdeithas gofrestredig o dan Ddeddf Cymdeithasau Er Budd Cydweithfaoedd a Chymunedau 2014, rhif cofrestru 7204.

Mae Awel Aman Tawe (AAT) yn elusen gofrestredig. Mae Awel yn golygu ‘gwynt ysgafn’ yn Gymraeg, Aman a Tawe yw’r ddau gwm lleol, ac mae’r safle ar fynydd Gwrhyd.

Mae Awel y Gwrhyd yn Gyfrwng at Ddibenion Arbennig (SPV) neu’n arf masnachu wedi’i osod at ddibenion gweithredu’r fferm wynt ac mae Cydweithfa Awel yn cymryd perchnogaeth lawn ohono.

Mae Awel Cyf. yn Gymdeithas er budd y Gymuned. Bydd yr SPV, Awel y Gwrhyd, yn eiddo’n llawn i’r Gymdeithas er Budd y Gymuned, Awel Cyf. ynghyd a’i holl asedau ac unrhyw atebolrwydd, gan gynnwys prydlesi a pherchnogaeth y tyrbinau.

Mae Cyfarwyddwr Awel Cyf. wedi cymryd cyngor i sicrhau cyhyd â phosibl fod y strwythur hwn yn bodloni’r telerau cyn achredu ac ar hyn o bryd mae’n cydymffurfio â’r SEIS a’r EIS, ond dylech gyfeirio at yr adran peryglon ar y peryglon sy’n weddill sy’n rhan o ddefnyddio’r strwythur.