Cartref

Mae pawb yn eu hennill – yr amgylchedd, y gymuned, a chi!

Paul Thorburn ar y cae, ar gymryd cic dros Gymru.
Paul Thorburn (tîm rygbi Cymru)
"Harneisiais i bŵer y gwynt i helpu rhai o'n ceision ar y cae, ac i weld y buddion nawr yn dychwelyd at y gymuned leol o'r adnodd hwn, yn anghredadwy.”
Bardd Cenedlaethol Cymru Gillian Clarke
Gillian Clarke (Bardd Cenedlaethol Cymru)
“Dyma'r ffordd dylai cynhyrchiad ynni i fod – pentref wrth bentref, cymuned wrth gymuned, gyda'r elw i gyd yn mynd yn ôl i'r bobol. Mae'r cynllun hwn, seiliedig ar egwyddorion cynaliadwy, yn werth cefnogi.”
Paul Allen o CDA yn egluro sut mae ynni gwynt cymunedol yn syniad gwych.
Paul Allen (CDA)
“Nid yn unig fydd y prosiect yma yn helpu i greu Cymru rhag carbon, ond mae'n ffordd ffantastig i elwa incwm amdanoch chi'ch hunan ac i gefnogi cymunedau sy'n angen adfywiad."
Jan a Rhys yn codi llwncdestun i’w buddsoddiad i ynni adnewyddadwy cymunedol
Jan a Rhys
"Drwy fuddsoddi mewn ynni adnewyddadwy cymunedol, rydym yn paratoi llwybr gwyrdd newdd at ddatblygiad cymunedol."
Gweithdy DOVE yn codi llwncdestun i’w buddsoddiad i ynni adnewyddadwy cymunedol
Gweithdy DOVE
"Mae cynhyrchu pwer gwynt sy’n eiddo lleol yn dod ag incwm i’r gymuned."
Daniel o Lanaman ar y rheswm pam mae’n buddsoddi i dyrbin gwynt cymunedol
Daniel
"Dwi'n hapus mewn gwybod fod fy arian yn gweithio i wellhau'r byd."
Emily Hinshelwood yn cefnogi Awel sy'n rhoi ynni mewn dwylo pobol gyffredin
Emily Hinshelwood
"Dw i eisiau gweld modd cynhyrchiad ynni mewn dwylo pobol gyffredin – fel fi."

Rydym yn eich gwahodd chi i fuddsoddi mewn Awel a pherthyn cyfranddaliadau mewn cydweithfa gwynt Cymraeg newydd. Gallwch danysgrifio at y Cynnig Cyfranddaliadau dim ond £50. Byddwch yn derbyn adenillion estynedig o 5% y flwyddyn.

Rydym wedi penderfynu ymestyn ein Cynnig Cyfranddaliadau i talu benthyciad gan Lywodraeth Cymru. Rydym yn gwneud hyn gan y bydd yn well yn ariannol am y co-op, rydym eisiau llawer o aelodau i fod yn berchen ar ein dyrbinau, a bydd Llwodraeth Cymru yn gallu defnyddio’r arian byddwn yn dychwelyd i gefnogi mwy o ynni adnewyddadwy cymunedol. Mae’r telerau ac amodau yn parhau fel o’r blaen.

Awel yw eich siawns i berthyn pŵer gwynt Cymraeg am eich hunan a chymryd effaith ar y newid yn ein hinsawdd. Mi fydd y cynllun hwn yn ymelwa’r gwyntoedd De Cymru i gynhyrchu trydan gan ddefnyddio technoleg adnewyddadwy.

Mi fydd yr elw yn cael ei ddefnyddio i gefnogi elusen leol Awel Aman Tawe yn eu heffaith i daclo tlodi tanwydd a datblygu prosiectau ynni adnewyddadwy eraill.

Cymdeithas Budd Cymuned yw Awel, ac mi fydd ei phrosiect yn perthyn a rheoli dau dyrbin gwynt Enercon 2.35MW ar Fynydd y Gwrhyd, 20 filltir i’r gogledd o Abertawe. Bydd y tyrbinau yn cynhyrchu ynni glân, carbon-isel ac maent yn rhagddweud i generadu 12,558 MWh amcangyfrifedig o ynni lân bob flwyddyn — digon i gyflenwi dros 2,500 o gartrefi.

Mae caniatâd cynllunio yn barod, cynnig cysylltiad i’r grid wedi’i sicrhau, ac argymhellir cais am rhag-achrediad Tariff Cyflenwi Trydan. Rydym yn bwriadu cychwyn adeiladwaith ym Mawrth 2016, gyda’r cynllun yn ddisgwyliedig i fod yn gyflawn erbyn y Rhagfyr dilynol.

Mae’r tîm ty ôl y Cynnig Cyfranddaliadau wedi traddodi Cydweithfa Solar Egni‘n llwyddiannus yn barod, sydd wedi sefydlu 119kW o baneli solar ar bump adeiladau cymunedol lleol.