Cartref

Mae pawb yn eu hennill – yr amgylchedd, y gymuned, a chi!

[Slideshow "home-show" not found]

Rydym yn eich gwahodd chi i fuddsoddi mewn Awel a pherthyn cyfranddaliadau mewn cydweithfa gwynt Cymraeg newydd. Gallwch danysgrifio at y Cynnig Cyfranddaliadau dim ond £50. Byddwch yn derbyn adenillion estynedig o 5% y flwyddyn.

Rydym wedi penderfynu ymestyn ein Cynnig Cyfranddaliadau i talu benthyciad gan Lywodraeth Cymru. Rydym yn gwneud hyn gan y bydd yn well yn ariannol am y co-op, rydym eisiau llawer o aelodau i fod yn berchen ar ein dyrbinau, a bydd Llwodraeth Cymru yn gallu defnyddio’r arian byddwn yn dychwelyd i gefnogi mwy o ynni adnewyddadwy cymunedol. Mae’r telerau ac amodau yn parhau fel o’r blaen.

Awel yw eich siawns i berthyn pŵer gwynt Cymraeg am eich hunan a chymryd effaith ar y newid yn ein hinsawdd. Mi fydd y cynllun hwn yn ymelwa’r gwyntoedd De Cymru i gynhyrchu trydan gan ddefnyddio technoleg adnewyddadwy.

Mi fydd yr elw yn cael ei ddefnyddio i gefnogi elusen leol Awel Aman Tawe yn eu heffaith i daclo tlodi tanwydd a datblygu prosiectau ynni adnewyddadwy eraill.

Cymdeithas Budd Cymuned yw Awel, ac mi fydd ei phrosiect yn perthyn a rheoli dau dyrbin gwynt Enercon 2.35MW ar Fynydd y Gwrhyd, 20 filltir i’r gogledd o Abertawe. Bydd y tyrbinau yn cynhyrchu ynni glân, carbon-isel ac maent yn rhagddweud i generadu 12,558 MWh amcangyfrifedig o ynni lân bob flwyddyn — digon i gyflenwi dros 2,500 o gartrefi.

Mae caniatâd cynllunio yn barod, cynnig cysylltiad i’r grid wedi’i sicrhau, ac argymhellir cais am rhag-achrediad Tariff Cyflenwi Trydan. Rydym yn bwriadu cychwyn adeiladwaith ym Mawrth 2016, gyda’r cynllun yn ddisgwyliedig i fod yn gyflawn erbyn y Rhagfyr dilynol.

Mae’r tîm ty ôl y Cynnig Cyfranddaliadau wedi traddodi Cydweithfa Solar Egni‘n llwyddiannus yn barod, sydd wedi sefydlu 119kW o baneli solar ar bump adeiladau cymunedol lleol.